Stillingsbeskrivelse
- Estimering av eget arbeidsomfang.
- Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen og levere teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner.
- Selvstendig modellere rørføring og supports i PDMS og generere tegningsunderlag og MTO.
- Benytte scan, PDMS modell og offshore befaringer for å sikre clashfritt design og for å etablere sikre og effektive installasjonsmetoder.
- Spesifisere og bestille nødvendig materiell.
- Jobbsette og utarbeide arbeidsunderlag for prefab og installasjon.

Kvalifikasjoner
Utdannelse:
- Minimum teknisk fagskole, ønskelig med bachelor eller master

Kompetanse og erfaring:
- Erfaring fra å jobbe i multidisipline modifikasjonsprosjekter med ansvar for detaljengineering av pipingleveranser.
- Solid erfaring og selvstendig i bruk av PDMS for design av rørføring og generering av tegningsunderlag for prefabrikasjon og installasjon og MTO.
- Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l..
- God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig.

Systemverktøy:
- Krav: MS Office, PDMS design og draft (evt. E3D), Microstation
- Ønskelig: Equinor sine systemer (STID, Procosys, SAP, ARIS)

Offshore sertifikat:
- Fordel, ikke et krav

Språkkrav:
- Engelsk flytende, muntlig og skriftlig
- Helst norsk flytende, muntlig og skriftlig

Varighet 01.10.2019 - 01.10.2020
Lokasjon Sandefjord

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no