Assignment Description
- Ansvarlig for leveranser innen disiplinen i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter.
- Estimering og planlegging av arbeidsomfang innen disiplinen.
- Utarbeide designunderlag og tekniske løsninger for SAS.
- Utarbeide SCDer, sekvensdiagram, FS, IO liste, signallister og tilsvarende.
- Utarbeide og levere teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner og oppdatere kundedatabaser med metadata.
- Jobbsette og utarbeide arbeidsunderlag for installasjon.
- Pakkeansvarlig for SAS, utarbeide underlag for SAS-leverandør og samarbeid med og teknisk oppfølging av leverandør av kontrollsystem.
- Oppfølging og samarbeid med underleverandører.
- Utarbeide endringsunderlag for kontrollsystemer
- Samhandle med andre disipliner internt i prosjekt og med kunde.

Qualifications Required
- Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig.
- Bachelor eller master innen relevante fag
- Min. 8 års relevant erfaring fra engineering i modifikasjonsprosjekter, gjerne med Equinor som kunde.
- Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline modifikasjonsprosjekter med ansvar for detaljengineering av automasjon/SAS leveranser.
- Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l..
- God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig (prosjektgjennomføringsmodell i ARIS).
- Krav: MS Office
- Ønskelig: Microstation, Equinor sine systemer (STID, Procosys, SAP, ARIS), Febdok
- Offshore Seftifikat: Fordel, ikke et krav
- Gyldig Ex og FSE kurs.

Duration Snarest - 2 år
Location Stavanger