Assignment Description
- Utarbeide designunderlag og oppdatere tegningsunderlag
- Utarbeide underlag og arbeidspakker for offshore installasjon
- Bestilling og oppfølging av nødvendig materiell, pakkeinnkjøp og bulk
- Være selvstendig og ansvarlig for alle telecomleveransene i et oppdrag

Qualifications Required:
- Min. 8 års relevant erfaring
- V&M eller EPCIC prosjekterfaring med Statoil

Duration: Snarest - 1 år
Location:
Stavanger eller Bergen