Assignment Description
- Ansvarlig for alle kunden sine tekniske ressurser i prosjektet
- Ansvarlig for kundens input i budsjettfasen
- Ansvarlig for Commissioning aktiviteter i prosjektet
- Ansvarlig for å identifisere og mitigere risiko i forhold til eksisterende utstyr/systemer
- Tilføre driftserfaring inn i allianseprosjekter
- Etablere og opprettholde regelmessig dialog med relevante parter til prosjektet
- Være beslutningstaker for tekniske beslutninger på vegne av kunden
- Ansvarlig for kundens erfaringsoverføring av teknisk kunnskap fra prosjekt til studier
- Være involvert i beslutninger og endringer som har betydning for design eller teknisk løsning
- Ha et overordnet ansvar for system design

Qualifications Required:
- Erfaring fra drift eller driftsstøtte
- Erfaring med prosjektgjennomføring
- God systemforståelse
- Må være en god kommunikator
- Må kunne utfordre "etablerte sannheter", være proaktiv og nysgjerrig
- Være en god lagspiller
- Være strukturert og i stand til å koordinere på tvers av funksjoner.

Duration: 02.03.2020 - 26.02.2021
Location:
Stavanger