Assignment Description
• Representere og forsterke synlig engasjert ledelse gjennom utstrakt virksomhet I felt.
• Løpende vurdering av barrierer
• Følge opp arbeidslag på HMS
• Delta I før jobb samtaler og QIE
• Delta i risikovurderinger (SJA, ROS etc.)
• Følge opp observasjoner, uønskede forhold og nesten ulykker (HMS rapportering) og pådriver for god rapportering / oppfølging av rapporter
• Kommunisere og ha et tett samarbeid med arbeidsledere
• Delta aktivt ved mottak av nytt personell
• Hjelpe til med koordinering av arbeidet i felt

Qualifications Required
• Utdanning relater til HMS / erfaring innen HMS arbeid
• Fordel med erfaring fra tidligere jobber som HMS inspektør/HMS coordinator
• Kjennskap til systemer, som Pims HSSE, styringssystemer, Chess
• Strukturert og god kunnskap om HMSS regelverk
• Gode samarbeidsevner/kommunikasjon og IT kunnskaper
• God i Engelsk og Norsk muntlig/skriftlig

Duration 03.03.2020 - 30.09.2020
Location Haugesund
Rotation: 14/21 dag/natt