Assignment Description
- Oppfølging av status i Procosys
- Kontinuerlig følge opp kvalitet på installasjonsaktivitetene
- Identifisere ev. kvalitetsproblmer, anbefale løsnigner / forbeddringer og overvåke korrektive tiltak
- Kontinuerlig oppdatering av as-built, sjekklister og sertifikater for pågående arbeid.
- Kalle inn til punch-runder og overlevering av utført arbeid
- Følge opp MC dokumentasjon under installasjonsperioden, samt kvittere ut MC sertifikater
- Klargjøre dokumentasjon for MC og overlevering

Qualifications Required
- Bachelorgrad eller høyere innen EI fag
- Lang relevant erfaring kan oppveie manglende formell kompetanse
- Erfaring med bruk av Aibel / Equinors datasystemer
- Kjennskap til / erfaring med bruk av Equinors sitt ferdistillelsessystem - ProCoSys
- Erfaring fra land og offshore EI fag/ MC ing.

Duration 14.04.2020 - 28.06.2020
Location Hammerfest