Assignment Description
- Utarbeide retningslinjer og spesifikasjoner for sikkerhets og automasjonssystemer (SAS) - Definere og utarbeide løsninger for PCS, PDCS, F&G og HVAC Utarbeide SCDer, sekvensdiagram, FS, IO liste, signallister og tilsvarende
- Nettverksdesign
- Cyber security
- Oppfølging og samarbeid med kontrollsystemleverandør
- Interface mot andre disipliner
- Site surveys
- Deltakelse på FAT og SAT

Qualifications Required
- Minimum Bachelor eller høyere, teknisk fagskole eller lang relevant erfaring kan i noen tilfeller vurderes.
- Minimum 5 års erfaring med automasjonsleveranser fra modifikasjons – og gjennomføringsprosjekt offshore.
- Det er også ønskelig med erfaring fra studier/FEED.
- Erfaring og inngående kjennskap til automasjonsdesign og relevante standarder som NORSOK, ATEX, PTIL, IEC og Equinors (tidligere Statoil) Tekniske kravspesifikasjoner (TR’er). - - Erfaring fra å utarbeide SAS underlag som SCD, funksjonsbeskrivelser (FS) og annen dokumentasjon som beskriver implementering av ny/endret kontrollsystemlogikk.
- Erfaring fra samarbeid med og FAT hos kontrollsystemleverandør.
- MS office og Equinors systemer (STID, ProCoSys, SAP og ARIS)
- Krav til språk: Godt norsk og engelsk skriftlig og muntlig
- Kurs: FSE inkl. Praktisk HLR, EX kurs, Offshore sertifikat (fordel, ikke et krav)

Duration: ASAP - 31.03.2021
Location: Sandefjord, Oslo eller Moss