Assignment Description
Kandidatene vi søker bør ha bred og god kompetanse innen teknisk sikkerhetsdisiplinen (spesial-kompetanse innen teknisk sikkerhet kan veie positivt). Dette inkluderer tekniske sikkerhetssystemer, barrierer og performance standards, risikoanalyser og risiko¬vurderinger, HAZID/HAZOP/SAFEOP, designgjennomganger, SIS/SIL, prosessikkerhet, beredskap, etc. Kompetanse innen arbeidsmiljø-vurderinger, støy & vibrasjoner, human factors/HMI, materialhåndtering, pakkeoppfølging og ytremiljø er fordelaktig, men ikke absolutt krav.
Typiske arbeidsoppgaver og ansvar:
- utarbeidelse av designunderlag, detaljengineering og rapportering
- gjennomføre analyser og vurderinger, utarbeide/sjekke/oppdatere dokumenter og tegninger
- bidra på og/eller lede risiko-/sikkerhetsgjennomganger og konstruksjonsgjennomganger
- rådgivning for andre engineeringdisipliner ifm. sikkerhetsutfordringer og -krav
- multidisiplin samhandling i prosjekter og med kunder
- oppfølging av tredjepartsleveranser

Qualifications Required
- BSc eller MSc innen relevant fagområde
- Minimum 5 års erfaring innen utførelse av studiearbeid, modifikasjonsprosjekter og/-eller vedlikeholds¬prosjekter innen offshore engineering og design
- Godt kjennskap til norske (og internasjonale) regelverk og standarder
- Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
- En fordel om man har jobbet med Equinor som kunde og har kjennskap til Equinors systemer og installasjoner
- Må være proaktiv og selvgående, ta initiativ og ta ansvar for sine (og klientens leveranser, og være god på samhandling og kommunikasjon med andre disipliner og med kunden.

Duration: ASAP - 31.03.2021
Location: Sandefjord, Oslo eller Moss