Assignment Description
Ansvar:
- Planlegge, koordinere og styre utførelsen av MC-aktiviteter med hensyn til oppnåelse av fremdriftsmessige forhold og teknisk kvalitet.
- Sørge for at prosjektets og kundens prosedyrer følges i hele prosjektets gjennomføringsfase.
- Planlegge, organisere og koordinere alle MC aktiviteter på hvite disipliner.
- Koordinere gjennomføring av MC-verifikasjoner i henhold til prosjektets MC-plan. Prosjektets MC-plan skal vise ferdigstillelse av jobber innen den enkelte MC-pakke.
- Oppdatere prosjektets elektroniske ferdigstillingssystem (Procosys) kontinuerlig ettersom konstruksjons- og MC-aktiviteter gjennomføres.
- Støtte engineering slik at alle definerte tag og enheter innen sin disiplin blir verifisert ihht. prosjektets MC krav, at riktig status er satt, og at pakker for egen disiplin blir overlevert til kunden i henhold til plan kvalitet.

Oppgaver:
- Bistå med progress og avviksrapporter på regulær basis, med MC-status per disiplin, system og område.
- Påse at MC- og preserveringskrav er identifisert i alle tekniske rekvisisjoner og PO samt kvalitetssjekke at omfang er i henhold til MC-krav.
- Følge opp leverandørs fremsendelse av MC-dokumentasjon, og påse at MC-aktiviteter er utført iht planer og krav og dokumentert i interne og kundespesifikke systemer.
- Påse og støtte at pakkeingeniør har ivaretatt MC-kravene i hht kontrakten, under sitt område.
- Påse at prefab-verkstedet og underleverandører rapporterer MC-status fortløpende.
- Påse at tag er allokert til PO-pakkenumre (gitt av kunde) til de ulike systemene og engineerings-indekser.
- Påse at alle tag- og linjenummer (rør-test pakker) knyttes mot relevant AO (arbeidspakker for utførelse av konstruksjonsarbeidet) med minst ett sjekkark per enhet.
- Etablere kontakt for oppfølging av disiplinansvarlige hos kontraktør/leverandør, for å forberede MC-aktiviteter som oppfølging, inspeksjon og checking/testing i fht krav i kontrakt.
- Organisere og tilpasse prosedyrer og utføre dokumentasjon av MC-aktiviteter.
- Verifisere at all MC- og preserverings-dokumentasjon er signert og dokumentert iht. krav og prosedyrer (både fra leverandør og installasjon).
- Oppfølging og ferdigstillelse av MC-aktiviteter som er initiert av underleverandørers arbeid.
- Jobbsetting av E&I scope fra DEP (Detail Engineering Package) til ferdig AO.

Qualifications Required
- B.Sc. fra tekniske fag eller tilsvarende erfaring innen prosjektering, pakkeingeniør, feltengineering offshore.
- Må ha erfaring fra MC arbeid 2 til 5 år.
- Må ha erfaring fra jobbsetting.
- Stor fordel med praktisk erfaring.
- Må ha god kjennskap til kundens styrende MC-dokumenter samt spesifikasjoner gitt for prosjektet.
- Må ha gode norsk kunnskaper muntlig og skriftlig.

Duration: Mai 2020 - 1 år
Option: Mulig forlengelse er indikert

Location: Sandefjord