Assignment Description
- Identifisere og etablere nødvendige prosesser for programmet
- Forbedre eksisterende prosesser for programmet
- Implementere prosesser
- Vedlikehold av programmets styrende dokumenter
- Forberede og følge opp Interne Prosjektgjennomganger
- Planlegge, gjennomføre og følge opp eksterne og interne revisjoner

Qualifications Required
- Erfaring med kvalitetsarbeid i store, komplekse prosjekter
- Erfaring med revisjoner
- Forståelse av og kunnskap om ISO 9001:2015
- Forståelse for risikostyring
- Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
- Gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:
- Metodisk og systematisk arbeidsform med evne til å prioritere
- Trygg, positiv og tydelig med gode kommunikasjons og samarbeidsevner
- Initiativrik og aktiv i å søke informasjon
- Evne til å omsette teori til gode praktiske tilnærminger
- Åpen, profesjonell og engasjert

Duration: ASAP - 2 år med opsjon 1år +1år; maksimalt inntil 4 års varighet.
Location: Oslo