Assignment Description
- Granska underlag inför orderklarering (kommersiellt) samt aktivt delta i orderklarering
- Registrera order i ERP-LN enligt gällande instruktioner
- Läsa in material, sitejobb, utrustning samt kurser/utbildning
- Vara avdelningens kontaktperson mot kund samt förse dem med överenskomna dokument ordererkännande, ritningar, rutintestrapporter, certifikat, faktura, skeppnings dokument etc.
- Beställa bankgarantier, granska remburser etc.
- Förse Inköp, Beredning, Plock och Pack med uppdrag
- Bevaka övriga kontrollpunkter som ligger på orderhanterarens ansvar i processflödet samt säkerställa att dessa bokas av enligt uppsatt tidplan.
- Driva och säkerställa leverans i enlighet uppdragsgivarens/kundens överenskommelse.
- Aktivt bevaka orderstocken och uppdatera berörda med status vid behov
- Ansvara för att relevanta dokument samt övriga projektdata arkiveras i PDC/Synergi
- Registrera arbetat tid för garantiorder månadsvis i ERP-LN?
- Delta i dagliga styrningar tillsammans med uppdragsgivare samt andra relevanta grupper i orderflödet
- Bevaka utestående kundfordringar
- Övervaka, sammanställa, agera och löpande uppdatera status och åtgärder som i Synergi är ålagda orderhanteraren
- Administrering (kontering) av inkomna fakturor
- Vara backup för övriga orderhanterare vid behov

Qualifications Required

- Relevant erfarenhet och utbildning
- Svenska/Engelska

Duration
10.08.2020 - 31.12.2020
Location Ludvika