Skip to main content

Open søknad - Omega 365 Design

Assignment Description:

Omega 365 Design er eit lokalt design- og kommunikasjonsbyrå som har hovudkontor i Ølensvåg, med avdelingskontor i Haugesund og på Sand. Me utviklar og designar blant anna nettsider, appar, visuelle profilar, reklamemateriell og film. Me tilbyr kommunikasjonsrådgjeving, PR-arbeid og tekstproduksjon til nett og sosiale medium, i tillegg til kursing, med mål om å gjera kundane våre meir synlege i marknaden.

Me er alltid interessert i å knytte kontakt med nye spanande folk. Send oss gjerne ein open søknad og fortel litt om kvifor du passar hjå oss.

Alle søknadar vil bli  behandla konfidensielt.

Location: ØlensvågApply for this position

Contact

Astrid Eidhammer Hjelmeland
+4797194788
Location

Ølensvåg

Client

Omega 365 Design AS

Project

TBA

Pos ID

56996

Published

06 Feb 2023