Skip to main content

Senior Ingeniør Struktur Analyse

Assignment Description

 • Utføre strukturanalyser/beregninger
 • Utarbeide beregningsrapporter
 • Utføre disiplinsjekk av beregningsrapporter
 • Arbeide med studier, gjennomføringsprosjekter og vedlikeholds prosjekter
 • Være ansvarlig for gitte oppgaver (timeforbruk og progress iht. plan)
 • Kontinuerlig kommunisere med relevante personell/disipliner for utførelse av gitt arbeid

Qualifications Required

 •  Master eller bachelor grad som struktur ingeniør
 • Minimum 8-10 års erfaring med strukturanalyse på offshore relaterte prosjekter på norsk sokkel
 • God erfaring med strukturanalyse av hovedstål (eks. offshore moduler) og utrustningsstål
 • Erfaring fra offshore befaring er ønskelig

 Andre kvalifikasjoner;

 • God forståelse for både strukturdesign og strukturanalyse
 • God kjennskap til bruk av analyseprogrammene STAAD.Pro og Sesam God kjennskap til bruk av Abaqus er ønskelig
 • God kjennskap til bruk av MathCAD
 • God kjennskap til relevante NORSOK, Eurocode og DNV-standarder
 • Kjennskap til bruk av E3D (view)
 • Kommuniserer godt på Engelsk og Norsk

Duration 02.01.2023 eller etter nærmere avtale - 31.12.2024
Location Stavanger, ForusApply for this position

Contact

Kari Marie Usken
+4795902290
Location

Stavanger, Forus

Client

Norwegian supplier company

Project

TBA

Pos ID

58274