Jobs

Jobs

Teknisk Sikkerhet

Assignment Description

Kandidatene vi søker bør ha bred og god kompetanse innen teknisk sikkerhetsdisiplinen (spesial-kompetanse innen teknisk sikkerhet kan veie positivt). Dette inkluderer tekniske sikkerhetssystemer, barrierer og performance standards ihht. NORSOK S-001 (og TR1055), risikoanalyser og risikovurderinger, HAZID/HAZOP/SAFEOP, designgjennomganger, SIS/SIL, prosessikkerhet, beredskap, etc. Kompetanse innen arbeidsmiljø­vurderinger, støy & vibrasjoner, human factors/HMI, material­håndtering, pakkeoppfølging og ytremiljø er fordelaktig, men ikke absolutt krav.

 Typiske arbeidsoppgaver og ansvar: 

 • utarbeidelse av designunderlag, detaljengineering og rapportering
 • gjennomføre analyser og vurderinger, utarbeide/sjekke/oppdatere dokumenter og tegninger 
 • bidra på og/eller lede risiko-/sikkerhetsgjennomganger og konstruksjonsgjennomganger 
 • rådgivning for andre engineeringdisipliner ifm. sikkerhetsutfordringer og -krav
 • multidisiplin samhandling i prosjekter og med kunder
 • oppfølging av 3djepartsleveranser

Qualifications Required

 • BSc eller MSc innen relevant fagområde
 • Erfaring innen utførelse av studiearbeid, modifikasjonsprosjekter og/-eller vedlikeholds­prosjekter innen offshore/onshore engineering og design
 • Godt kjennskap til norsk (og internasjonale) regelverk og standarder 
 • Beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • En fordel om man har jobbet med Equinor som kunde og har kjennskap til Equinors systemer og installasjoner
 • Må være proaktiv og selvgående, ta initiativ og ta ansvar for sine (og Woods) leveranser, og være god på samhandling og kommunikasjon med andre disipliner og med kunden.

Duration ASAP - 31.01.2024
Location Mongstad / BergenApply for this position
Contact
Øystein Omdahl
+4748142413

Location
Mongstad / Bergen

Client
One of our clients

Project
TBA

Pos ID
58634

Published
25 jan 2023