Stillingsbeskrivelse
- Sikre at alle aktiviteter utføres ihht etablerte prosedyrer
- Koordinere alle QC aktiviteter
- Planlegge og utføre interne og eksterne QC verifikasjoner, og assistere under revisjoner
- Etablere nødvendige prosedyrer og instrukser ihht kundens krav og spesifikasjoner
- Utarbeide og godkjenne ITP
- Ha overoppsyn med at construction og underleverandører arbeider etter kundens krav
- Ha daglig kontakt med kunde i kvalitetssaker

Kvalifikasjoner
- Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver

Varighet ASAP - 31.12.2020
Lokasjon Haugesund

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no