Assignment Description
- Ansvarlig for tekniske løsninger innen piping og layout.
- Utføre rørmodellering, utkast og utvinningsaktiviteter.
- Utføre uavhengige rør- og layoutstudier.
- Delta i Studier og estimering av røraktiviteter.
- Koordinere arbeidsoppgaver internt i disiplinen mellom layout, rørspenning og rørstøtte.
- Utføre offshore og landbasert undersøkelser.
- Gi teknisk dokumentasjon i samsvar med kundens krav.
- Generere tegninger og arbeidspakker for fabrikasjon og installasjon

Qualifications Required
- Relevant teknisk utdannelse, bachelorgrad eller lignede.
- Ønskelig med 10 års erfaring.
- Erfaring fra arbeid i modifikasjonsprosjekter, og helst fra Nordsjøen.
- Erfaring med rør og layoutdesign ved hjelp av PDMS som modelleringsverktøy.
- Tverrfaglig forståelse og erfaring fra arbeid i studie- og utførelsesprosjekter.
- Kunnskap til styrende forskrifter og standarder; ASME, NORSOK etc.
- Sterkt ønske om rundt 2 år med NORSOK erfaring.
- Kan forberede rør jobbkort for offshore installasjoner.
- Kunnskap om følgende verktøy: PDMS, Proarc og MicroStation / AutoCAD.
- Offshore sertifikat
- Krav til gode norsk og engelsk kunnskaper, muntlig og skriftlig.

Duration ASAP - 31.12.2020
Location Stavanger