Beskrivelse
- Oppgaver rettet mot testaktiviteter i anlegget, hovedfokus er på konfidensialitetsavtaler og testavtaler.
- Stillingen krever en bred forståelse for ulike type avtaler.
- Typiske oppgaver vil være å forberede avtaler som bygger på våre standardavtaler, utarbeide nye avtaler der det er nødvendig og delta i forhandlinger.
- For å være i stand til å utføre disse oppgavene må man ta aktivt del av kundens daglige virke, forstå de ulike avdelingenes behov, se muligheter – og begrensninger, og sørge for at både ledelsen og eierne har akseptert de løsninger som velges.
- En må finne det interessant å bli utfordret på en rekke ulike oppgaver relatert til kunden på et overordnet nivå, inkludert arbeid mot eiere, eksterne finansieringsinstitusjoner, risikohåndtering, kvalitetsarbeid, styrende dokumenter, formell korrespondanse og myndighetskontroll.

Kvalifikasjoner
- Juridisk og avtaleteknisk forståelse. Det er ikke påkrevd å være jurist, men man må da alternativt ha arbeidet en hel del med kontrakter, ha forståelse for innkjøpsprosesser og forståelse for juridiske utfordringer.
- Være utadvendt og være serviceinnstilt
- Beherske engelsk som arbeidsspråk og holde høyt skriftlig nivå
- Kunne arbeide selvstendig, men og kunne trekke på interne ressurser ved behov
- Være proaktivt og aktivt engasjert i den daglige driften
- Nysgjerrig og oppsøkende av natur – da dette er et spesielt fagområde hvor man må være åpen for innspill fra kollegaer
- Ha mulighet til å ha en noe fleksibel arbeidsdag mtp kontakt med kunder og relasjoner i andre tidssoner, spesielt møter kveldstid (dette løses hjemmefra via Skype)

Duration Snarest - August 2020, med mulighet for forlengelse opptil 3 år.
Location Bergen, Mongstad