Assignment Description
- Tegningsoppdatering I 2D (Microstation) for piping/mekanisk/struktur
- Oppdatering I PDMS/E3D
- Tag-behandling

Qualifications Required
- Teknisk tegner
- Krever erfaring med isometriske tegninger av rør
- Min 5 års erfaring som teknisk tegner, fortrinnsvis mot olje-gass industrien
- Erfaring med Microstation
- Erfaring med PDMS
- Erfaring med STID og Proarc er en fordel
- Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Duration: 02.03.2020 - 31.12.2021
Location:
Bergen