Assignment Description
- Oppfølging av status ProCoSys
- Kontinuerlig følge opp kvalitet på installasjonsaktivitetene
- Identifiser evt. Kvalitetsproblemer, anbefale løsninger/forbedringer og overvåke korrektive tiltak
- Kontinuerlig oppdatering av as-built, sjekklister og sertifikater for pågående arbeid
- Kalle inn til punch-runder og overlevering av utført arbeid
- Følge opp MC dokumentasjon onder intallasjonsperiode, samt kvittere ut MC sertifikater
- Klargjøre dokumentasjon for MC og overlevering

Qualifications Required

- Teknisk fagskole eller høyere innen elektro / instrument
- Erfaring med MC/felting arbeid
- Erfaring med bruk av kundens sine datasystemer
- Erfaring som MC ing.
- Erfaring fra kundens byggeprosjekter
- Gode kommunikasjonsegenskaper både;norsk og engelsk
- Lagspiller og åpen for dialog og konstruktive diskusjoner
- Selvstendig

Duration:
01.04.2020 - 31.12.2021
Location: Haugesund
Skift: Det kan være 37,5 t / uke men 14/21 rotasjon kan også være aktuelt