Assignment Description
- Utføre og verifisere design av elektriske anlegg/ installasjoner
- Febdok beregninger
- Definere og designe varmekabel iht. P&IDs
- Utarbeide MTO
- Utarbeide tekniske rekvisisjoner for innkjøp
- Oppfølging av pakkeleverandører
- Produsere arbeidspakker (AO/WO)
- Interface med andre disipliner
- Site surveys
- Deltakelse på FAT og SAT

Qualifications Required
- Minimum 5 års erfaring fra modifikasjons – og gjennomføringsprosjekt offshore. Det er også ønskelig med erfaring fra studier/FEED.
- Erfaring og inngående kjennskap til elektrodesign og prosjektering av elektriske anlegg og relevante standarder som NEK, NORSOK, ATEX, PTIL, IEC og Equinors (tidligere Statoil) Tekniske kravspesifikasjoner (TR’er).
- Erfaring fra å utarbeide dokumentasjon for beregninger relatert til høyspent og lavspent, varmekabel samt lysberegninger.
- Minimum Bachelor eller høyere, teknisk fagskole eller lang relevant erfaring kan i noen tilfeller vurderes.
Krav til verktøy:
- MS Office, Febdok, TraceCalc og Equinors systemer (STID, ProCoSys, SAP og ARIS)
Kurs:
- FSE inkl. Praktisk HLR
- EX kurs
- Offshore sertifikat (fordel, ikke et krav)

Duration: ASAP - 31.03.2021
Location: Sandefjord, Oslo eller Moss