Beskrivelse
• Detalj prosjektering/engineering elektro system i hovedsak knyttet til generator kontroll panel og spenningsregulatorer
• Tegning og dokumentasjon utarbeidelse
• Egenkontroll og disiplinkontroll av tegninger og dokumenter
• Leverandøroppfølging, pakkeansvarlig ingeniør

Kvalifikasjoner

• Fagskole/Technical college, Bachelor of Science or Master of Science
• Min 2 års erfaring med Generator kontroll panel.
• God erfaring med Spennings regulering (AVR), Magnetisering Krets & Synkronisering av Generator
• God erfaring med innfasing av komponenter i anlegg som er i drift
• Erfaring med Vern, Lastavkasting/deling og Nødkraft systemer
• Norsk og engelsk muntlig og skriftlig
• Gode samarbeidsevner
• Selvstendighet
• Sikkerhetskurs for offshore
• FSE/EX

Varighet Snarest - 2 år
Lokasjon Bergen